2333402976,6946701593 Αλεξάνδρεια, Ημαθίας kitsakos1999@yahoo.gr